«Att klyva atomen»

Intervju med Roland Schimmelpfennig om hans spel «Vintersolstand»
Programmet häfte, Dramaten, Stockholm, 17.1.2015