«Den digitale tidsalders driftssystem: Vinge/Müllers inkluderende kunstnerteater»