«Okkuper historien»

Av Thomas Oberender

FRA INNSIDA: Hva var det egentlig som skjedde? Jeg følte meg jo faktisk frigjort. Men jeg følte at det var mine egne handlinger, ikke Vesten, som frigjorde meg, skriver østtyske Thomas Oberender, som opplevde 1989-revolusjonen.

 

Link

requires Subscription