Et symposion om postdramatisk teater i bergen

av Wenche Larsen

 

 

‘Narrative rom’ og ‘immersiv teater’

I «Norsk Shakespeare» og teater tidsskrift, 2-3 2015