Kontroversielle festspill Året

 

 

(…) «Vegard Vinge» og Ida Müllers tolkning av Ibsens «Vildanden» har vakt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Og slik jeg ser det, er forestillingen et svært godt eksempel på at vi nærmer oss våre mål og visjoner. Festspillene skal sette spor, vi skal være impulsgiver for kunstfeltet, og ikke bare mottager av allerede ek- sisterende produksjoner. Oppsetningen var overveldende på mange måter. Den bød på en estetikk som bryter med det meste av det vi har sett og hørt tidligere.

«Med Sterke» virkemidler fanger den på en besettende måte tilskuernes oppmerksomhet og tydeliggjør og forsterker Ibsens samfunnskri- tikk. Det enorme arbeidet som ligger bak imponerer, og utøvernes konsekvente holdning gir forestillingen en kraft som langt overgår gjen- nomsnittet av det som vises på norske scener. Begeistringen fra utenlandske kolleger som Robert Wilson og teatersjefen for festspillene i Salzburg, Thomas Oberender, viser at forestillingen også har en internasjonal gjennomslagskraft, samtidig som den også har mottatt sterke negative anmeldelser i utenlandske medier. Festspillene skal være en kamparena for ulike interesser, kunstneriske synspunkter og ideologiske syn. Som de største festspillene i Norden, er det sunt at det stilles spørsmålstegn ved våre prioriteringer og ved våre valg. Vi bygger vårt arbeid på en overbevisning om at kunst er en vesentlig del av vårt samfunns utvikling, og grunnleggende for den sivilisasjonen vi er en del av. Slik må Festspillene måles etter andre parametere enn besøkstall og inntjening. Jeg mener vi bør måles ut fra om vi lykkes i å forsvare vår posisjon som elitære festspill, i positiv forstand. (…)

Kunstprojsjektet »Die Grenze” er utviklet spesielt for – FIB 2012 på forespørsel fra Per Boye Hansen