«Jon Fosse - den siste melankoliker»

Av Thomas Oberender
Norsk Shakespeare – Og teaterdsskrift 2 / w009