Οι νέες λέξεις και οι νέοι κόσμοι συνδέονται στενά. Στα αγγλικά, ο σχηματισμός κόσμων και ο σχηματισμός λέξεων δεν είναι μόνο γλωσσολογικά πολύ κοντά μεταξύ τους, αλλά δείχνουν επίσης ότι η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβαστεί αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και το αντίστροφο. Οι μάχες που δίνονται γύρω από τη γλώσσα συσχετίζονται με την ταυτότητα και την πατρίδα, και τα όρια της γνώσης είναι συνήθως τα όρια όσων μπορούν να ειπωθούν. Η γλώσσα από μόνη της ζει όπως τα πλάσματα που την μιλούν. Βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, εξοβελίζοντας παλιούς όρους και υιοθετώντας καινούργιους. Ό,τι εισάγεται στην κυκλοφορία της καθημερινής ομιλίας μας αλλάζει τη θεώρηση του κόσμου και της σκέψης μας, γιατί δεν μπορεί να σκεφτούμε με άλλον τρόπο παρά με λέξεις. Όσοι λογοκρίνουν λέξεις απαλείφουν πραγματικότητες, όσοι τις καθιερώνουν τις αναδιαμορφώνουν. Είναι ένα αιώνιο παιχνίδι. Ο Thomas Oberender, παρακινούμενος από την επιδημία του κορωνοϊού, κατάρτισε τα τελευταία χρόνια έναν κατάλογο από περισσότερες από 10.000 λέξεις, από υποκειμενικά επιλεγμένους όρους που σηματοδοτούν την αλλαγή στο ανώτατο επίπεδο διαφοροποίησης. Με βάση αυτή την καταγραφή λέξεων του καινούργιου, ο Οberender στοχάζεται επάνω στη γλώσσα, τις γλωσσικές αλλαγές και συγχρόνως σκέφτεται μαζί γλωσσικά και πολιτικά γεγονότα.

Avtonomi Akadimia