«Hemmeligheten ved skrivingen er for meg uvesentlighetene»

(Berlin): Peter Handke i samtale med Thomas Oberender

 

 

Oversatt fra rysk av Sverre Dahl

Satalen fant sted i april 2012, og ingar i boka «Nebeneingang oder Haupteingang? Gespräche über 50 Jahre Schreiben fürs Theter», Suhrkamp, Juli 2014